Consultancy

 

De consultants van HQ Solutions worden vaak vanuit de rol van projectleider ingezet, om buiten de gebaande paden, de weg te vinden in vaak complexe organisaties met veel (soms tegenstrijdige) belangen.

 

Voorafgaand wordt er altijd een analyse gemaakt van de bestaande situatie; de stakeholders, de key users, de techniek en de interne belangen. Een succesvol verandertraject begint met het helder in kaart brengen van al deze aspecten en de relatie tussen mens, techniek en processen. Zodoende kan men aan de spreekwoordelijk ‘juiste’ knoppen draaien om de gewenste verandering teweeg te brengen.

 

Uiteraard is iedere situatie uniek! De mensen, de problematiek, de levensfase en aard van de onderneming. Daar waar het gaat om een veranderingsproces; en dat is een conversie van documenten of de overgang naar bijvoorbeeld een nieuwe huisstijl, werken wij het liefst met samen met alle betrokken. Onze ervaring leert dat een gezamenlijke aanpak resulteert in een succesvolle uitkomst.

Begeleiding bij een nieuwe huisstijl

 

Uw organisatie krijgt een nieuwe huisstijl. Op verschillende plaatsen in de organisatie worden systemen gebruikt die documenten genereren. Afdelingen zoals HR, Juridische zaken, Inkoop, Sales, Communicatie etc.

 

Bij de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl moet er ook worden nagedacht over de toepasbaarheid van deze huisstijl. Onze consultants zijn goed in staat om snel een goed overzicht te maken van de impact van een huisstijlverandering op alle organisatie processen. Zij zijn binnen no-time bekend met de verschillende systemen in uw organisatie en kunnen als geen ander de link leggen tussen deze systemen en het de uiteindelijke implementatie van de nieuwe huisstijl.

Het maken van een impact analyse is uiteraard de eerste stap. Hierin wordt duidelijk waar knelpunten zich bevinden, om welke documenten het gaat, de hoeveelheid van documenten en de tijd die het vergt om deze om te zetten. Op basis van deze analyse kunnen budgetten aangevraagd worden en keuzes gemaakt worden.

 

De consultant zal u het gehele project bij staan met raad en daad en zal de brug vormen naar de afdeling ICT om zo in de zelfde taal de verschillende wensen en behoeftes tussen alle betrokken partijen helder te krijgen. Het belangrijkste doel is een zo soepel mogelijke project voortgang. Bij de implementatie is de rol van de consultant gericht zijn op het adviseren van de afdeling ICT op welke wijze de huisstijl het beste in de organisatie geïmplementeerd en beheerd kan worden.

Midden in een Rebranding?

 

In het afgelopen jaar benaderde Brocacef ons met de vraag hen te ondersteunen bij de rebranding. Een nieuwe huisstijl voor de organisatie die uit meerdere bedrijven bestaat. Een uitdaging dus om alle neuzen de zelfde kant op te krijgen en om tot een uniforme manier van werken te komen met de nieuwe huisstijl. HQ Solutions heeft de medewerkers van Brocacef gedurende dit traject begeleid. Wij hebben de inventarisatie van de functionele wensen voor onze rekening genomen. Dit vertaald naar de gewenste oplossing voor Microsoft Word en PowerPoint. Deze oplossing is vervolgens in nauwe samenwerking met de afdeling ICT binnen de organisatie uitgerold en in beheer genomen.

 

Tijd voor serieus advies